Waardevermeerdering

 

 

WAARDEVERMEERDERINGSREGELING 2017

Bent u huiseigenaar en woont u in het aardbevingsgebied? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie om uw woning energiezuinig te maken. U kunt een aanvraag indienen voor de Waardevermeerderingsregeling 2017 (WVM). Het subsidieloket van het SNN gaat maandag 3 april om 9 uur open. 

De subsidie is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingen. U kunt de subsidie aanvragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal € 4.000,-. In 2017 is er een subsidiebudget beschikbaar van € 40 miljoen.

De subsidie kan worden aangevraagd voor verschillende energiebesparende maatregelen. Hieronder ziet u het complete overzicht.


 

Aanvraag indienen

U kunt vanaf maandag 3 april (9 uur) een aanvraag indienen via deze pagina. Hieronder leest u hoe een aanvraag verloopt. Bent u voor de vorige waardevermeerderingsregeling afgewezen, omdat u uw schaderapport met een schadebedrag boven € 1.000,- niet tijdig kon aanleveren? Dan moet u opnieuw een aanvraag indienen. Heeft u al subsidie ontvangen van de vorige waardevermeerderingsregeling? Dan komt u niet opnieuw in aanmerking voor subsidie. 


 

Meer weten?

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag hier niet tussen?  

SNN staat u graag te woord! U kunt ze bereiken op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 050 5224 924. 

 

Nieuws uit het Gasberaad

De verkiezingen zijn geweest, stof is neergedaald. Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Dat valt te bezien. De VVD is opnieuw de grootste partij, voor het gaswinningsdossier niet direct goed nieuws. Tot dusver heeft de VVD nogal halsstarrig vastgehouden aan de standpunten: NAM aansprakelijk en verantwoordelijk (en dus hoeft de overheid zelf niet aan de bak, anders dan NAM sommeren het ‘netjes te regelen’), gaswinning voor vijf jaar vast op niveau 24 miljard kuub en de NCG voor het managen van de resterende issues. VVD minister Kamp en minister president Rutte waren het eens: meer kunnen we niet doen. Het is nou wel even klaar met Groningen.

Dat de VVD desondanks ook in onze provincie nog redelijk heeft gescoord is daarom misschien verassend. Natuurlijk, bij de landelijke verkiezingen spelen meer issues een rol dan de gaswinning alléén. Maar misschien was het alternatief ook wel onduidelijk. Stel dat je als inwoner van het aardbevingsgebied het gaswinningsdossier zwaar wilde laten meewegen in je stemgedrag, dan was dat nog helemaal niet eenvoudig. Dat was de keerzijde van het “depolitiseren” van dit onderwerp. Alle partijen in de Tweede Kamer (inclusief de VVD!) hebben eensgezind aangegeven dat de problematiek moet worden opgelost. Ongepast en onnodig om campagne over te voeren. Maar géén van de partijen kon (of hoefde) daardoor met onderscheidende oplossingen of voorstellen komen. Dat maakte een keuze op grond van de gaswinningsproblematiek lastiger. Hoewel de VVD nog steeds niet voor de hand ligt.. Maar CDA, SP of D66 (in veruit de meeste Groningse gemeenten is één van deze drie de grootste partij) is allemaal verdedigbaar vanuit de gaswinningsproblematiek. Het verlies van de PvdA in de provincie heeft ongetwijfeld wél mede te maken met het gaswinningsdossier. De verwachtingen juist richting de PvdA waren hoog gespannen. Die heeft dat, in de coalitie met de VVD, niet waar kunnen maken. Des te groter was de teleurstelling.

Hoe dan ook: de brede Kamermotie voor o.a. een generieke uitkoopregeling  ligt er, het ‘verzoekschrift’ aangeboden door een regionale delegatie onder leiding van de Commissaris van de Koning ligt er, de toezegging van Mark Rutte dat hij hier naartoe komt ligt er, en straks ook de petitie van Freek de Jonge. Dus, wie er ook straks gaat regeren, niemand kan meer om Groningen heen!