Waardevermeerdering

 

 

WAARDEVERMEERDERINGSREGELING 2017

Bent u huiseigenaar en woont u in het aardbevingsgebied? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie om uw woning energiezuinig te maken. U kunt een aanvraag indienen voor de Waardevermeerderingsregeling 2017 (WVM). Het subsidieloket van het SNN gaat maandag 3 april om 9 uur open. 

De subsidie is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingen. U kunt de subsidie aanvragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal € 4.000,-. In 2017 is er een subsidiebudget beschikbaar van € 40 miljoen.

De subsidie kan worden aangevraagd voor verschillende energiebesparende maatregelen. Hieronder ziet u het complete overzicht.


 

Aanvraag indienen

U kunt vanaf maandag 3 april (9 uur) een aanvraag indienen via deze pagina. Hieronder leest u hoe een aanvraag verloopt. Bent u voor de vorige waardevermeerderingsregeling afgewezen, omdat u uw schaderapport met een schadebedrag boven € 1.000,- niet tijdig kon aanleveren? Dan moet u opnieuw een aanvraag indienen. Heeft u al subsidie ontvangen van de vorige waardevermeerderingsregeling? Dan komt u niet opnieuw in aanmerking voor subsidie. 


 

Meer weten?

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag hier niet tussen?  

SNN staat u graag te woord! U kunt ze bereiken op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 050 5224 924. 

 

Nieuws uit het Gasberaad

Maatschappelijke stuurgroep (MSG) verwerpt unaniem besluiten Wiebes op Gasdossier


Vertrek Alders vergroot opnieuw de angst, woede en onzekerheid, de MSG stelt een ultimatum

Vanochtend heeft de maatschappelijke stuurgroep (MSG) in Overschild gesproken over de ontstane situatie na het gisteren aangekondigde vertrek van de NCG. De MSG is een formeel overleg tussen maatschappelijke organisaties (de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad) met de NCG, onder leiding van voorzitter Jan Kamminga. Heldere conclusie was dat de oorzaken die hebben geleid tot het vertrek van Alders het vertrouwen in de minister verder ernstig heeft geschaad.

Zo hebben we met verbijstering vastgesteld dat de NAM in plaats van steeds verder op afstand zou komen te staan, door de minister weer volledig is binnengehaald aan de overlegtafel. Dat is voor ons onacceptabel. We eisen van de minister dat hij NAM per onmiddellijke ingang weer uit alle overleggen “aan de voorkant” haalt. Het is voor ons bijvoorbeeld onbestaanbaar dat de minister NAM heeft gevraagd vast te stellen wat de kwetsbare gebouwen zijn. Dat is de wereld op zijn kop.

We hebben daarnaast vastgesteld dat minister Wiebes zeer bewust de positie van de NCG Hans Alders heeft ondermijnd, de organisatie NCG als zijn slecht-nieuws brenger heeft misbruikt en de  positie van de regio heeft geminimaliseerd. Dit blijkt onder meer uit het verbod wat de NCG heeft gekregen om nog met de maatschappelijke- en bestuurlijke stuurgroep (het formele overlegorgaan met de betrokken overheden) over de versterking te spreken. De minister stelt dat hijzelf de enige is die over de veiligheid en de versterking in Groningen gaat en dus het enige aanspreekpunt is. Dit staat lijnrecht tegenover de visie van de regio. EZK heeft meerdere belangen in dit dossier, ook als concessieverlener en deelnemer in het gasgebouw. Er is de afgelopen jaren voortdurend op aangedrongen een zuivere rolverdeling te hanteren waarbij de verschillende belangen uit elkaar zouden worden getrokken. Daarvoor was een onafhankelijke, gemandateerde positie van de NCG nodig. De noodzaak daartoe is nu weer helder geworden: de mede veroorzaker van de gaswinningsellende plaatst hier eenzijdig de regio buiten spel.

Angst en onzekerheid kunnen niet blijven voortbestaan. Maatschappelijke organisaties accepteren geen verder uitstel, de maat is vol. De overheid heeft zich simpelweg te houden aan afspraken gemaakt met haar burgers. Dat betekent onverkorte uitvoering van de versterking in batch 2. Voor het vervolg van de versterking zal uiterlijk 1 juli volstrekte duidelijkheid richting bewoners gegeven moeten worden. Gebaseerd op feiten en niet op wensdenken. Daarbij zijn voor ons de rapporten van SodM en KNMI leidend. De MSG eist betrokken te worden bij de te nemen vervolgstappen op basis van deze rapporten. En naast de beoordeling van de veiligheid op basis van toekomstige seismiciteit verwachten wij ook duidelijkheid over het herstel en brede versterking van de regio. Hoe gaat de overheid borgen dat de regio na het stopzetten van de gaswinning fatsoenlijk wordt achtergelaten? Ook eisen we betrokkenheid en inspraak bij de mogelijke voortzetting en invulling van de NCG functie. Het simpel neerzetten van een zetbaas van EZK is voor ons onbespreekbaar.

Namens de voltallige Maatschappelijke Stuurgroep,

Jan Kamminga
(Voorzitter Maatschappelijke Stuurgroep)

Jan Wigboldus
(Voorzitter Groninger Gasberaad)

Jelle van der Knoop
(Voorzitter Groninger Bodembeweging)

 
 

Het bevingsverhaal van...


Wie: Sonja (58)
Woonplaats: Siddeburen
Huis: Een woonboerderij uit 1920   
Te maken met: Sonja heeft veel strijd moeten voeren om haar schade via de Arbiter erkend te krijgen. Toch is fatsoenlijk schadeherstel nog lang niet in zicht.

In oktober van 2014 ziet de dochter van Sonja een scheur in een tegel in de badkamer. Dat is vreemd, want die badkamer is net een paar maanden nieuw. Ze vraagt zich dan af: zou dit door de aardbevingen kunnen komen?

Sonja, haar man en hun kinderen wonen sinds 1989 in een woonboerderij. In 2007 hebben ze hun hypotheek verhoogd en hun huis laten taxeren. ‘Toen is er geen noemenswaardige schade ontdekt’, zegt Sonja. ‘Er was nog niks aan de hand.’

In 2009 zijn ze begonnen met het vervangen van kozijnen. Toen zag een bevriende aannemer wel flink wat scheuren, al dacht nog niemand aan bevingsschade. Door de schade zijn de kozijnen in de keuken nooit vervangen. ‘Die muur is niet betrouwbaar. De kozijnen liggen nog in de schuur en wij zitten hier met enkel glas in de kou.

In oktober 2014 heeft Sonja een schademelding gedaan. Toen kwam er namens de NAM een man van Arcadis langs om de boel te inspecteren. Hij kende alle schade ín het huis toe, aan de buitenmuren alleen die aan de oostgevel. De inspecteur kwam tot een bedrag 3.500 euro zegde mondeling toe dat ook de tegels in de badkamer voor 500 euro vervangen konden worden.

In zijn rapport miste die 500 euro. Daarom ging Sonja niet akkoord. Daar is ze achteraf heel blij mee: ‘Ik was dan akkoord gegaan met de afwijzing van alle grote schades. Zo’n finale kwijting is natuurlijk geen goed idee.’ Inmiddels had Sonja ook contact met een buurmeisje van vroeger, die haar wijzer maakte over afhandeling van schade. ‘Zij heeft mij kritischer gemaakt. Daarna ben ik zelf meer onderzoek gaan doen.’

Het volledige verhaal van Sonja leest u op onze website

 
 

Tijdelijk versterken: Heerlijk wonen in een tijdelijk versterkt huis

Het is laat in de middag, vandaag is het de laatste werkdag van de week. Na een drukke week op het werk, met veel stress, verlang je naar een rustige bijkomavond op de bank. Je beseft je dan al dat het vrijdagavond ‘geen bal op de tv-avond’ is. Maar dat geeft niets, want dat spannende boek waar je in was begonnen wil je vanavond uitlezen. Het is vijf uur, je springt in je auto en sluit aan achter in de file bij de mensen die hetzelfde idee hadden: naar huis gaan.

Na zo’n 30 minuten rijden over mooie slingerende wegen met fantastische vergezichten kom je eindelijk thuis om lekker te gaan genieten van het weekeinde. Je draait je auto de oprit op en schrikt wakker uit die droom. Het beeld dat je aantreft in en rond je huis is niet je ideaalbeeld. Nog niet zo lang geleden is je huis tijdelijk versterkt: stutten en staalconstructies dwars door het huis en een zware staalconstructie zijn om het huis gebouwd. Gelukkig zijn deze onhandige constructies in en om je huis van tijdelijke aard. Het blijft maximaal 20 jaar staan.

Om van de nood een deugd te maken heb je de staalconstructie om het huis voorzien van golfplaten zodat rondom het huis een tijdelijke veranda zit. De gemeente is nog niet geheel gelukkig met deze nieuwe aanbouw, er loopt dan ook een handhavingstraject. In huis aangekomen zoek je de bank, maar op de plek waar eerst de bank stond staat nu een stut. Oeps, vergeten! De bank past niet meer in de woning omdat her en der stutten staan. De recent aangekochte bank staat in de opslag. Om toch lekker lui tv te kunnen kijken, of ontspannen een boek te kunnen lezen, heb je hangmatten opgehangen tussen de stutten. Dit heeft als groot voordeel dat het schoonmaken veel eenvoudiger gaat, onder de bank stofzuigen op je knieën hoeft niet meer.

Lees het volledige artikel hier

 
 

Kamerdebat 7 juni

Er stond al een debat over de gaswinning gepland voor volgende week. Op verzoek van Sandra Beckerman(SP) wordt het debat uitgebreid in verband met de nieuwe ontstane situatie in Groningen door het opstappen van Nationaal Cöordinator Hans Alders en het feit dat provincie en  gemeenten niet verder willen onderhandelen met minister Wiebes. 

Houd onze website en sociale media in de gaten voor meer informatie!

 

Groninger Gasberaad signaleert grote problemen bij afhandeling oude schadegevallen

 

De volgende memo heeft het Groninger Gasberaad aan NAM, minister Wiebes en Commissaris van de Koning gestuurd:

Ter voorbereiding van het vorig overleg hebben we vragen gesteld en kritische kanttekeningen geplaatst bij het procesontwerp, de “spelregels”, die NAM heeft opgesteld voor het afhandelen van de 6.000 oude gevallen. NAM heeft daar serieus en inhoudelijk op gereageerd en ook enkele zaken aangepast/toegevoegd. Dat hebben wij gewaardeerd.

Inmiddels zijn een groot deel van de aanbiedingsbrieven verstuurd en begint zich af te tekenen welke knelpunten in de praktijk ontstaan. Deze Memo zal vooral in gaan op die onderwerpen.

Wij baseren ons op verhalen van bewoners die ons bellen, mailen of anderszins aanspreken in het veld. Een statistische onderbouwing hebben we niet, hopelijk ontstaat een helder beeld daarvan uit het klanttevredenheidsonderzoek. Ter illustratie hebben we een aantal gevallen die ons hebben gemaild toegevoegd in de bijlage*. Dit is nadrukkelijk maar een deel van alle verhalen die we – ook vaak in gesprek of via Stut en Steun- hebben gehoord.

Lees de volledige memo hier
 
 
 

Inbreng Groninger Gasberaad bij hoorzitting over Gaswinning uit het Groningenveld (17 mei 2018)

Dank voor uitnodiging.

We hebben wel geworsteld met wat centrale boodschap moet zijn..

Er is zoveel.

We kunnen het hebben over de aangekondigde maatregelen om de Groningse gasproductie terug te draaien. Maar er zijn anderen die daar zinniger dingen over kunnen zeggen, het is niet helemaal onze core-business. We kunnen het moeilijk overzien. Wel een tweetal kanttekeningen: De energietransitie biedt nieuwe kansen maar ook nieuwe bedreigingen. Wij denken dat Groningen met zijn kennisinstellingen en innovatieve bedrijven een grote bijdrage kunnen leveren aan die transitie, met name op het gebied van waterstoftechnologie. Wij willen er anderzijds voor waken dat de bewoners van Groningen als proefkonijnen worden ingezet voor nieuwe energievoorzieningen of dat de provincie wordt vol gezet met windmolens en zonneparken om opnieuw de energievoorziening voor heel Nederland te verzorgen.

Tweede kanttekening betreft zorg over de vermenging van twee zaken. Het stoppen met Gronings gas is niet perse hetzelfde als stoppen met aardgas. In Nederland gaat het beeld ontstaan dat iedereen voor onmogelijke opgaven en torenhoge kosten komt te staan, om die Groningers te helpen. Dat is nobel maar niet helemaal correct: stoppen met aardgas doen we in de eerste plaats vanwege Klimaatdoelstellingen. Stoppen met Gronings gas zou in theorie opgevangen kunnen worden door ander, hoogcalorisch, gas. In ons omringende landen worden daartoe bijvoorbeeld alle huisaansluitingen omgebouwd. Een reële operatie die hier misschien ook zou kunnen maar waar niet voor wordt gekozen.

Lees de volledige voordracht hier

 
 

Kritische blik op onderzoeksvragen minister Wiebes

1 juli 2018. Dat is de datum waarop minister Wiebes van KNMI, TNO, NEN en SodM wil weten wat de gevolgen zijn voor de ondergrond wanneer de gaswinning uiterlijk in 2030 naar nul gaat. Blijven er bevingen komen? Hoe staat het met de veiligheid? En, derhalve eigenlijk de belangrijkste vraag: wat moet er met de versterkingsoperatie gebeuren? Het is een fikse klus die de vier partijen te wachten staat. De instellingen hebben nog ruim een maand de tijd voor hun onderzoek terwijl het tot nu toe niemand in al die jaren gelukt is om een eenduidig antwoord op de vraag van Wiebes te vinden. Bovendien moet de Mijnraad uiteindelijk één rapport maken met de bevindingen van alle vier de organisaties. Zullen de instanties het eens worden?

De regio weet ondertussen wel wat het wil: of er nou minder bevingen komen of niet, zomaar stoppen met versterken is geen optie. En dan nog: er is zoiets als bouwkundig versterken, maar ook onze regio heeft een ‘versterking’, een kwaliteitsimpuls, nodig! In die zin is het uitermate spannend wat de uitkomsten van het rapport zullen zijn. Hoe gaat de toekomst van Groningen eruit zien? Wat zijn de scenario’s? Wat gebeurt er met de mensen die al zo lang in onzekerheid zitten, in een onveilig huis wonen? Het wordt een hete zomer.

Afgelopen week werd de brief met vragen die Wiebes aan de onderzoeks- en kennisinstellingen stelt, online gepubliceerd. Hier vallen een paar dingen aan op die we voor u uitlichten.

Lees onze volledige opmerkingen hier

 

Uitnodiging BuildinG en Groninger Dorpen:
30 juni Thoes

 
Als Groningers zijn we het er allemaal over eens: het is hier goud wonen. Toch heeft een grote groep huiseigenaren vragen over hun woontoekomst. Terwijl in de regio volop bouwinnovaties en betaalbare concepten zijn ontwikkeld voor versterking. Maar ook voor verduurzaming, wonen zonder gasaansluiting en levensloopgeschikt (ver)bouwen. Daarom organiseren BuildinG en Groninger Dorpen het event Thoes op 30 juni. Naast een inspirerend en informatief programma, bij BuildinG én in de regio, is Thoes ook de finale van de EBG Pitch Bouw & Innovatie; op zoek naar dé bouwoplossing voor een toekomstbestendig Groningen. Tijdens de EBG Pitch pitchen de finalisten innovatieve ideeën voor praktische en bewonersvriendelijke bouwoplossingen. Technieken of methoden die bijdragen aan vermindering van overlast en waarde toevoegen aan de woning en het ‘thuisgevoel’.

Informatie over aanmelden voor of actief meedoen aan Thoes en de EBG pitch voor bewoners en ondernemers vind je op www.thoes-groningen.nl.   
 
 

Let op: Meld u zich opnieuw bij de Arbiter als u het aanbod van de NAM heeft afgewezen!

"Voor de zaken die al bij de arbiter zijn aangemeld, vindt de Arbiter Bodembeweging het belangrijk dat de schademelder zelf de keus kan maken tussen het voortzetten van de procedure bij de arbiter of het accepteren van het aanbod van NAM. Daarom worden deze zaken in afwachting van het aanbod van NAM voorlopig aangehouden."

Het volledige artikel leest u hier

Heeft u het aanbod van de NAM afgewezen, maar heeft u geen contra-expertise rapport? Ook dan kunt u uw zaak aanmelden bij de Arbiter.

 

Versterking: een witboek is alleen nog maar een begin

Zo’n 45 belangstellenden bogen zich woensdagavond 28 maart in Dorpshuis De Pompel in Overschild over de versterking en alle vragen en uitdagingen die daarbij komen kijken. Hieronder vind je een weergave van de avond met onderaan de link naar de presentatie van de DVO deze avond. De moeite waard als je met versterking te maken hebt. Aan de hand van het verhaal van leden van de DVO over de ontwikkelingen in Overschild en het Witboek, een zeer waardevol document vol processtappen en tips en uitleg, probeerde men wegwijs te worden in het ‘omgaan met’; met een wirwar van ervaringen, vragen, (gevolgen van) regels en kaders en nog veel meer wat aan bod kwam. Het Groninger Gasberaad en Groninger Dorpen nemen al het gezegde mee als bagage bij hun inzet.

Ook kun je onderaan het artikel een aantal informatiebladen teruglezen die mensen op de avond konden meenemen: 10 TIPS bij versterkingsoverleg (van Dorpsbelangen Loppersum), werkbladen voor groepen bewoners of individuen, en de oproep van een onderzoekster geïnteresseerd in bewonersgesprekken om deze te analyseren en te leren van gespreksanalyses.

Het volledige verslag leest u hier

I