Waardevermeerdering

 

 

WAARDEVERMEERDERINGSREGELING 2017

Bent u huiseigenaar en woont u in het aardbevingsgebied? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie om uw woning energiezuinig te maken. U kunt een aanvraag indienen voor de Waardevermeerderingsregeling 2017 (WVM). Het subsidieloket van het SNN gaat maandag 3 april om 9 uur open. 

De subsidie is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingen. U kunt de subsidie aanvragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal € 4.000,-. In 2017 is er een subsidiebudget beschikbaar van € 40 miljoen.

De subsidie kan worden aangevraagd voor verschillende energiebesparende maatregelen. Hieronder ziet u het complete overzicht.


 

Aanvraag indienen

U kunt vanaf maandag 3 april (9 uur) een aanvraag indienen via deze pagina. Hieronder leest u hoe een aanvraag verloopt. Bent u voor de vorige waardevermeerderingsregeling afgewezen, omdat u uw schaderapport met een schadebedrag boven € 1.000,- niet tijdig kon aanleveren? Dan moet u opnieuw een aanvraag indienen. Heeft u al subsidie ontvangen van de vorige waardevermeerderingsregeling? Dan komt u niet opnieuw in aanmerking voor subsidie. 


 

Meer weten?

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag hier niet tussen?  

SNN staat u graag te woord! U kunt ze bereiken op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 050 5224 924. 

 

Nieuws uit het Gasberaad

In deze nieuwsbrief o.a. stuitingsbrief, voucher, erfgoedloket

Stuitingsbrief | voorkomen van verjaring van mijnbouwschade

Op 16 augustus was het het precies vijf jaar geleden dat de aardbeving in Huizinge plaatsvond. Heeft u schade uit 2012 en heeft u de veroorzaker nog niet aansprakelijk gesteld dan loopt u risico op het verjaren van de schade.

Het recht op vergoeding van mijnbouwschade verjaart na vijf jaar. Als gedupeerde kunt u uw aanspraak op een schadevergoeding kwijtraken. Om dat te voorkomen is het belangrijk om vóór dat het langer dan vijf jaar is geleden dat u uw schade ontdekte  een zogeheten stuitingsbrief te sturen naar de betrokken partijen. Voor veel mensen is het moment dat zij bewust schade door gaswinning hebben geconstateerd begonnen in augustus 2012, voor hen geldt dat de verjaring straks kan intreden.

Verjaring stoppen met stuitingsbrief
De verjaringstermijn loopt vanaf het moment dat u schade heeft geconstateerd. Of en wanneer een verjaring is gaan lopen, hangt af van het moment dat u daadwerkelijk schade heeft gemeld bij de partij die aansprakelijk is voor de schade. U kunt de verjaring van uw schadevorderingen stoppen (stuiten) door een stuitingsbrief te sturen naar de betrokken partijen zoals NAM. Hieronder vindt u een overzicht van de partijen met hun adressen. In de brief moet u aangeven dat u uw rechten handhaaft en de verjaring stuit. Dan begint een nieuwe verjaringstermijn van 5 jaar te lopen.

Het volledige artikel leest u op onze website.

Mocht u vragen hebben over het stuiten, of ergens tegenaan lopen dan horen wij dat graag. Mail dan naar: welkom@gasberaad.nl.

Vragen over de voucherregeling aan het CVW


Naar aanleiding van onze oproep hebben we tientallen meldingen en vragen ontvangen op het email adres voucher@laatgroningennietzakken.nl.
De vragen van de gedupeerden en onze vragen hebben we gebundeld en schriftelijk gesteld aan het CVW. We delen zowel de vragen als antwoorden graag met u. 

1. Bij acceptatie van de voucher, betekent dit voor de gedupeerde finale kwijting voor alle schades in het schaderapport. Dit staat op verschillende manieren omschreven in de aanbiedingsbrief en bijlagen. In uw bijlage van de voorwaarden staat onder punt 10: “Op uw adres zijn in het verleden mogelijk eerder schademeldingen gedaan. In dat geval zijn deze vastgelegd in de in de aanhef genoemde dossiers. Wanneer u de voucher accepteert leidt dat ook tot finale kwijting op deze dossiers.”

Betekent dit dat de kwijting van toepassing is op alle voorheen gemelde schade? Dus ook erkende A- en B-schade?

Antwoord CVW:
De finale kwijting is van toepassing op alle door schademelder tot op heden bij CVW gemelde schades (als vermeld in inmiddels gesloten dossiers als ook in thans nog lopende dossiers). Deze kwijting omvat derhalve ook erkende A- en B-schades die reeds zijn afgewikkeld.
 

2. In het antwoordformulier met voorwaarden voucher staat bij het punt over Aanbod voucher: “…terugkeren van dezelfde schade zonder dat er een aardbeving heeft plaatsgevonden niet voor vergoeding/herstel door CVW in aanmerking komt.”

Volgens dezelfde alinea worden de herstelwerkzaamheden uitgevoerd door het CVW. Dit betekent volgens ons toch dat de aansprakelijkheid voor een deugdelijk herstel ook bij het CVW ligt. Wat is uw reactie hierop?

Antwoord CVW:
Er is geen sprake van dat de schade door CVW wordt hersteld. Blijkens bovenstaand citaat worden de herstelwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van CVW. De bewoner kiest dus zelf een bouwbedrijf dat het herstel van de schade zal uitvoeren. De enige voorwaarde die hiervoor is gesteld, is dat het bouwbedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. CVW geeft – na goedkeuring van de offerte – opdracht aan het aldus gekozen bouwbedrijf om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Wanneer de schade ondeugdelijk is hersteld kan de bewoner zich wenden tot het CVW.

De laatste zin uit bovenstaand citaat (uit de ‘eerste aanbiedingsbrief’):
“Schademelder is zich daarbij van bewust dat het terugkeren van dezelfde schade zonder dat er een aardbeving heeft plaats gevonden niet voor vergoeding/herstel door CVW in aanmerking komt.”

heeft geen betrekking op ondeugdelijk herstelde schade. Deze zin heeft betrekking op schade die deugdelijk is hersteld maar desalniettemin terugkeert bijvoorbeeld omdat de oorzaak van de schade (anders dan een aardbeving) met het herstel niet is weggenomen. NAM/CVW komt met de voucher de schademelder éénmalig tegemoet maar erkent de schade daarmee niet als aardbeving gerelateerde schade.


3. Waarom is de reactietermijn 8 weken? We kunnen geen Algemene Voorwaarden van het CVW vinden, waarin dit is vastgelegd.

Antwoord CVW:
CVW heeft deze reactietermijn bepaald in samenspraak met NCG en NAM. Dit wordt gezien als een redelijke termijn waarbinnen bewoners met een gesloten C dossier kunnen reageren. Voor de voucherbrieven die nog verstuurd zullen worden, geldt een reactietermijn van 52 weken.

De volledige lijst met vragen en antwoorden kunt u op onze website lezen.

 

Voucher accepteren of niet?


Het is niet aan ons om u te vertellen of u de voucher wel of niet moet accepteren. We kunnen u echter wel advies geven. Het Gasberaad heeft een jurist naar het voorstel laten kijken en deze is erg bezorgd over de 'finale kwijting' die hieraan gekoppeld is. Mocht u de voucher accepteren, houdt u er dan rekening mee dat u voor deze C-schade nooit meer schade kunt verhalen. Ook niet als deze na een aardbeving terugkomt of verergerd. Eigenlijk koopt u de C-schade af met deze voucher. Wat nog erger is, is dat het lijkt alsof de door u erkende A- en B-schade ook wordt meegenomen bij deze finale kwijting. Kortom, alle tot nu toe gemelde schade wordt voor de toekomst "afgekocht". We hebben hierover vragen gesteld (zie hierboven) en laten u op korte termijn weten hoe dit precies zit. Tot die tijd is het verstandig om de voucher nog niet te accepteren.
 

 

 

Erfgoedloket en erfgoed adviesteam gestart


Eerder stelden de Gedeputeerde Staten van Groningen een subsidieregeling vast voor een erfgoedloket en een erfgoed adviesteam voor het aardbevingsgebied. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Alle erfgoedorganisaties pleiten al jaren voor de oprichting van een dergelijk onafhankelijk kenniscentrum: Eén loket voor alle erfgoedvragen in het aardbevingssgebied. Doel is het behoud van de ijkpunten in de provincie Groningen; het gebouwde erfgoed, het landschap met zijn ontstaansgeschiedenis en de bijzondere stads- en dorpsgezichten.

Gasberaaddeelnemer en adviesorganisatie Libau speelt een rol voor de Rijksmonumenten in de provincie Groningen. Directeur Theo Hoek: “Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Het grootste deel daarvan betreft woonhuizen.“

Lees het volledige artikel op onze website.